lördag 17 oktober 2009

Utbildning

Jag fick en känsla av att något saknades...

och insåg att det var ju utbildning!

Det finns många böcker som handlar om balett, många om quick-step, många om folkdans osv, men koreografi, nja, några har jag kanske hittat som skulle kunna vara något, men jag behöver utbildning.

Jag sökte därför in på Danshögskolans Koreografiutbildning, 120 hp och kom in!!

Några av utbildningens mål:
För konstnärlig masterexamen skall studenten
- visa förmåga att med ett utvecklat personligt uttryck skapa och förverkliga egna konstnärliga idéer, självständigt identifiera, formulera och lösa konstnärliga och gestaltningsmässiga problem, samt planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade konstnärliga uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling
Utbildningen har precis startat med en introduktionskurs, med några seminarier kring konst, musik, arkitektur och filosofi.
Nästa del av kursen är en obligatorisk teori- och metod-kurs där jag framför allt ser fram emot seminarierna kring Konst, Kropp och Kultur.
Sedan återstår endast Examen
Process, dokumentation:
"Studenten förväntas att under utbildningstiden föra dagbok över sin process. Dagboken används som bas för samtal och diskussioner om samband emellan utbildningens olika kurser och moment. Studenten skall kontinuerligt kunna redogöra för utbildningens innehåll."
och slutligen en Rapport.

Jag avser att publicera den färdiga rapporten på Ravelry

Att utbildningen inte är längre än så beror på att jag fått tillgodoräkna mig många av de kurser jag redan gått:

Balett:
Broadway:
Hip hop:
Folkdans:
Poppin' & lockin':
Quick-step:
Disco:
och faktiskt en kortkurs i Latin:
Jag hoppas nu kunna fullfölja denna utbildning samtidigt som jag arbetar heltid och studerar Konflikthantering, en kurs som jag hoppas snart ger mig redskap att lösa de inre konflikterna (de som inom mig säger: Jag vill inte jobba så mycket för jag VILL sticka!)

1 kommentar: